คำถามที่พบบ่อย

เมนูหลัก> คำถามที่พบบ่อย >ผลิตภัณฑ์/บริการ >ฟีเจอร์ >เมื่อคุณใช้ FastAnswer2 คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เมนูหลัก> คำถามที่พบบ่อย >FastHelp5 >เมื่อคุณใช้ FastAnswer2 คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง?

FAQ เมื่อคุณใช้ FastAnswer2 คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง?

FastAnswer2 (ระบบคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อย) สามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายทั้งสำหรับการใช้งานภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้ 
*คุณสามารถเลือกใช้ FastAnswer2 เฉพาะสำหรับการใช้งานภายในหรือภายนอกหรือทั้งสองอย่าง

< การใช้งานภายในของศูนย์บริการ >
・เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการบำรุงรักษาคำถามที่พบบ่อยให้ใหม่อยู่เสมอ
・เพิ่มคุณภาพการบริการ โดยการแบ่งปันข้อมูล/ ความรู้
・ช่วยลดปริมาณคำถามของลูกค้าในการให้บริการ เพราะเจ้าหน้าที่อบคำถามได้อย่างรอบคลุม

<การใช้งานภายนอก เช่น ที่หน้าเว็บของบริษัท> 
・ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
・ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบคลังความรู้ที่ใช้งานง่ายและสะดวก

 <การใช้งานทั้งภายในและภายนอก>
・ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ
・ช่วยลดการบริการที่ไม่เหมาะสม
 
ด้วยการใช้ระบบ CRM ของศูนย์ติดต่อ "FastHelp5" ร่วมกับ FastAnswer2 จะช่วยปรับปรุง CS เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพของการบริการManagement ID:725

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การให้คำปรึกษา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการใช้งาน โปรดติดต่อเราตามช่องทางต่อไปนี้